ติดต่อเรา

สิ่งสำคัญของเราคือมองเห็นถึงประโยชน์ในการควบธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเรายินดีต้อนรับนักธุรกิจ
ผู้ต้องการความท้าทาย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เอเชีย เอ็มแอนด์เอ พาร์ทเนอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 เป็นบริษัทในเครือของ เอเชียน เมอร์เจอร์ แอนด์ แอคควิสสิชั่น ลิงค์ ในฟิลิปปินส์ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือบรัษัทที่ต้องการเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งจุดประสงค์หลักคือการฝึกฝนและมอบประการณ์ เมื่อต้องเข้ามาอยู่ในสายธุรกิจนี้

  • 163 อาคารไทยสมุทร ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ อี ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
  • thailand@asian-ma.com

เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!